Socialträna mer!

Träningen blir mest effektiv när man kör ihop med andra. Inget snack om saken. Många tycker att det är skönt att sticka ut och springa själva som meditation och de rundorna har bra effekt också, men på ett annat sätt. Vill man bli snabbare så är det axel mot axel som räknas. Det fina i kråksången är att träffa människor inom sportandet där social status, jobbposition och ålder inte ligger i vägen för mötet. Förutfattade meningar, fördömande blickar och invanda mönster försvinner när vi tar på oss träningskläder. Det är avväpnande och befriande. Med en valfrihet var man vill befinna sig på samtalsskalan. Antingen är man ytlig och snacket handlar om det gemensamma intresset och utrustning eller så blir man djup med en människa som man kanske inte ens vet namnet på. Ibland vill man koppla bort privatlivet och bara få vara en atlet, inte mamma/kollega/coach/hustru etc Jag gillar kravlösheten och jag gillar att jag får träffa så många fina människor och framförallt gillar jag att träningen ger mig den beskärda del av socialt liv som människan ändå har behov av. Kanske den moderna tidens syjunta? Har du inte testat att träna med andra; Gör't!